Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynets reaktioner

De vigtigste At-vejledninger om rådgivningspåbud, digital kommunikation mv.

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer - At-vejledning 1.10.1

Vejledningen handler om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse, og som virksomheden derfor skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge.

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer - At-vejledning 1.10.4 

Vejledningen handler om, hvornår en virksomhed med fem eller flere arbejdsmiljøproblemer får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at bistå sig med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, der er truffet afgørelse om.

Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning 1.10.2 

Vejledningen handler om, hvornår virksomhederne får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at afdække, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer - At-vejledning 1.10.3 

Vejledningen handler om, hvornår virksomhederne får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer. Undersøgelsen skal gøre det muligt at afdække, om det er muligt at erstatte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejds-processer.

Krav om digital kommunikation til Arbejdstilsynet - At-vejledning 1.10.5

Vejledningen handler om, hvornår og hvordan virksomheder skal kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet.

De vigtigste bekendtgørelser om rådgivningspåbud mv.