Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdspladsvurdering (APV)

En arbejdspladsvurdering (APV) er virksomhedens redskab til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system. APV’en skal bl.a. bruges til at finde eventuelle arbejdsmiljøproblemer og løsninger på dem.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. Det er arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab, der skal lave APV’en. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det sker.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdspladsvurdering - At-vejledning D.1.1 

Vejledningen handler om lovens krav til virksomheders arbejdspladsvurdering (APV). Den indeholder forslag til, hvordan man kan gennemføre APV.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser

Herudover er der specifikke krav til APV i en række bekendtgørelser som fx bekendtgørelsen om beskyttelse mod udsættelse for støj under arbejdet og bekendtgø-relsen om arbejde med stoffer og materialer.