Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

På virksomheder med 35 eller flere ansatte varetager arbejdsmiljøudvalget de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø.

Opgaverne består bl.a. i:
 1. At gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 2. At kontrollere arbejsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 3. At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
 4. At deltage i fastsættelse af AMO's størrelse. 
 5. At rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 6. At Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 7. At opstille principper for oplæring og instruktion.
 8. At sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over AMO’s opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte kender planen.
De daglige opgaver udføres af arbejdsmiljøgrupperne i virksomheder med 35 eller flere ansatte. Opgaverne består blandet andet i:
 1. At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici.
 2. At deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i APV-arbejdet.
 3. At kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 4. At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.
 5. At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 6. At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 7. At forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden.
På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver.