Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøuddannelse

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget. Tilmeldingen foretages af arbejdsgiveren og skal ske til en godkendt udbyder.

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til uddannelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter, samt dække tab af indtægt.

Arbejdsgiveren skal herudover tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljø-repræsentanter og arbejdsledere i AMO.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen – At-vejledning F.3.7 

Vejledningen handler om, hvem der skal gennemgå den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Vejledningen beskriver også uddannelsernes indhold og længde samt reglerne for, hvornår man skal gennemføre uddannelserne.

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser – At-vejledning F.2.3 

Vejledningen handler om, hvem der skal gennemgå den særlige uddannelse for koordinatorer på bygge- og anlægsområdet samt om uddannelsens indhold og omfang.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser