Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

I virksomheder med under ti ansatte skal man også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) er det her, at drøftelsen skal foregå. AMO skal have mulighed for at drøfte og komme med input til virksomhedens kompetenceudviklingsplan vedrørende den supplerende uddannelse for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.  

De vigtigste At-vejledninger

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte – At-vejledning F.3.1 

Vejledningen handler om, hvordan samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal ske i små virksomheder, der ikke har pligt til at have en arbejdsmiljøorganisation.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte – At-vejledning F.3.2

Vejledningen handler om, hvordan virksomheder med 10-34 ansatte kan leve op til reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte – At-vejledning F.3.3 

Vejledningen handler om, hvordan virksomheder med mindst 35 ansatte kan leve op til reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet – At-vejledning F.3.4 

Vejledningen handler om, hvordan virksomheder på bygge- og anlægsområdet med midlertidige eller skiftende arbejdssteder kan leve op til reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde – At-vejledning F.3.5

Vejledningen handler om, hvordan virksomheder med midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for bygge- og anlægsområdet kan leve op til reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

De vigtigste bekendtgørelser