Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Unges ergonomiske arbejdsmiljø

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge – bl.a. med hensyn til fysisk belastende arbejde. Formålet med reglerne er at sikre unge mod fysiske belastninger, der kan skade deres sundhed og udvikling.

Arbejdssituationer, som er særligt risikofyldte for unge, er bl.a. arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine, løft af byrder, som vejer mere end 12 kg, samt manuelle træk og skub.

Unges arbejdsopgaver skal tilrettelægges, så der tages hensyn til de unges manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici og til, at de unge endnu ikke er fuldt udviklede. Unge skal have en grundig oplæring og instruktion i deres arbejdsopgaver, og arbejdsgiveren skal effektivt og løbende føre tilsyn med, at de unge udfører arbejdet forsvarligt.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær – At-vejledning D.3.4 

Vejledningen er et redskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med arbejdet og kan bl.a. bruges i virksomhedernes APV-arbejde.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser