Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Unges arbejdstid, hviletid og fridøgn

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge. Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder.

Arbejdstid: 

  • Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.
  • 13-14-årige må højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på fridage. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri.
  • 15-17-årige, der stadig går i skole, må arbejde otte timer om dagen på dage, der ikke er skoledage. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 40 timer i uger, hvor der er helt skolefri.
  • Arbejdstiden for 15-17-årige, der ikke længere går i skole, må ikke overstige den sædvanlig arbejdstid for voksne, der arbejder i samme fag. Arbejdstiden må dog aldrig overstige otte timer om dagen og 40 timer om ugen.
Daglig hviletid:

  • 13-17-årige, der stadig går i skole, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20 til kl. 6.
  • 15-17-årige, der ikke længere går i skole, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet og må – som udgangspunkt – ikke arbejde fra kl. 20 til kl. 6. Undtagelser fra reglen er fx, at disse unge må arbejde med omdeling af dagblade fra kl. 5 om morgenen og i fx butikker og på tankstationer indtil kl. 22 om aftenen.
  • Alle unge skal have en pause på mindst 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer.
Ugentligt fridøgn:

  • 13-17-årige, der stadig går i skole, skal have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Heraf skal ét fridøgn normalt omfatte søndag.
  • 15-17-årige, der ikke længere går i skole, skal normalt have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Reglen kan dog – under bestemte betingelser – fraviges i landbruget og i sundhedssektoren.

De vigtigste At-vejledninger

Undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning 13.0.1 

Vejledningen handler om, hvad 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige må arbejde med i fritiden.

Ikke undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning E.0.2 

Vejledningen handler om, hvad 15-17-årige, der ikke går i skole, samt elever i erhvervsuddannelse, lærlinge og skolepraktikelever må arbejde med.

De vigtigste bekendtgørelser