Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Unges arbejde med tekniske hjælpemidler, maskiner og produktionsanlæg

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge bl.a. med hensyn til de maskiner og tekniske hjælpemidler, som de unge må arbejde med.

Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder. Skoleelever under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en ar-bejdsgiver.

De vigtigste At-vejledninger

Undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning 13.0.1 

Vejledningen handler om, hvad 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervis-ningspligtige må arbejde med i fritiden.

Ikke-undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning E.0.2 

Vejledningen handler om, hvad 15-17-årige, der ikke går i skole, samt elever i er-hvervsuddannelse, lærlinge og skolepraktikelever må arbejde med.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser