Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Unges arbejde med stoffer og materialer

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge – bl.a. med hensyn til stoffer og materialer. Formålet med reglerne er at sikre, at unge under 18 år ikke arbejder med stoffer og materialer, der kan skade deres sundhed og udvikling.

Skoleelever under 18 år

Der findes en række stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med. Det er bl.a. stoffer og materialer, der er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller forplantningsevne, er giftige, ætsende eller eksplosive, kan give allergi eller overfølsomhed eller er yderst brandfarlige.

Unge, der ikke går i skole

Unge, der ikke går i skole og er fyldt 15 år, må udføre visse typer af arbejde med stoffer og materialer. Det er fx påfyldning af brændstof på maskiner, som de må betjene og bruge.

De vigtigste At-vejledninger

Undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning 13.0.1 

Vejledningen handler om, hvad 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige må arbejde med i fritiden.

Ikke undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning E.0.2 

Vejledningen handler om, hvad 15-17-årige, der ikke går i skole, samt elever i er-hvervsuddannelse, lærlinge og skolepraktikelever må arbejde med.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser