Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Unges alenearbejde

Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge – bl.a. om alenearbejde. Formålet med reglerne er at sikre, at unge under 18 år ikke arbejder alene i situationer, der kan blive ubehagelige eller farlige for dem.

Hovedreglen er, at unge under 18 år skal være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Tilsynet skal være tilpasset det arbejde, den unge udfører. Det kan være nødvendigt, at den person, der fører tilsynet, står umiddelbart ved siden af den unge og overvåger denne. Hvis der er tale om arbejde med ingen eller få risikomomenter, eller hvis den unge er meget rutineret, kan tilsynet bestå af en periodevis kontakt.

De vigtigste At-vejledninger

Ikke undervisningspligtige unges arbejde – At-vejledning E.0.2 

Vejledningen handler om, hvad 15-17-årige, der ikke går i skole, samt elever i er-hvervsuddannelse, lærlinge og skolepraktikelever må arbejde med.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser