Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykker ved kontakt med elektricitet

El-ulykker er relativt sjældne, men kan være alvorlige, når de sker. De farlige situationer opstår bl.a., når kappen på ledninger, kabler og stik er beskadiget, når man arbejder på el-installationer under spænding og der ikke er nogen beskyttelsesforanstaltninger, når fx transportudstyr, personløftere og stilladser får fat i el-førende luftledninger, når elektriske redskaber eller maskiner er defekte og når el-førende kabler i jorden graves over. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, når man er skødesløs med elektriske ledninger, tekniske hjælpemidler og maskiner, når de elektriske systemer ikke er i ordentlig stand, når ledninger ikke er fastgjort eller anbragt forsvarligt samt når man ikke har kendskab til faren ved elektricitet.

De vigtigste At-vejledninger

Svejsning, skæring mv. i metal – At-vejledning D.2.16 

Vejledningen oplyser om krav til svejseprocesser med beskyttelsesgas, elektrode-svejsning mv. samt skæring.

Manuel plasmaskæring – At-meddelelse 2.09.4 

Vejledningen handler om de krav, der stilles til plasmaskæreudstyret, arbejdsstedet og arbejdets udførelse, når man arbejder med manuel plasmaskæring.

Maskinel plasmaskæring – At-meddelelse 2.09.3 

Vejledningen handler om de krav, der stilles til plasmaskæreudstyret, arbejdsstedet og arbejdets udførelse, når man arbejder med maskinel plasmaskæring.

De vigtigste bekendtgørelser