Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg ulykker på interne færdselsveje

Der sker mange ulykker ved intern transport, og de får generelt alvorlige konsekvenser på arme, ben og ryg. De kan både føre til invaliditet, men også til dødsfald.

Ulykkerne er knyttet til al form for transport på områder, hvor færdselsloven ikke gælder, og de sker især ved brug af truck, traktorer, gaffelstablere, løfteredskaber, kraner, entreprenørmaskiner mv. Ulykkerne kan både ske for den, der bruger transportredskabet og for den, der opholder sig eller færdes i nærheden af det.

De farlige situationer opstår, når man bruger transportmidlet forkert, eller når man bruger det til andet formål end det, det er beregnet til. Hvis den transporterede byrde ikke er læsset korrekt, eller hvis der ikke er koordineret ordentligt mellem den, der kører og den, der færdes, kan der også opstå farlige situationer.

Risikoen, for at der sker en ulykke, bliver større,

  • hvis der sker en sammenblanding af gående og kørende færdsel
  • hvis der er krydsende transport
  • hvis færdselsvejene ikke er tydeligt markerede
  • hvis der er dårlig og uoverskuelig plads til transport og færdsel
  • hvis transportvejene er dårligt vedligeholdte
  • hvis der er rod på transportarealet
  • hvis der er en mangelfuld belysning
  • hvis man kører hurtigt, usikkert, har travlt eller er træt
  • hvis man mangler regler for arbejdet
  • hvis der ikke er givet tilstrækkelig instruktion.

Sikkerheden ved den interne transport har således både en teknisk risiko, en risiko forbundet med transportveje, en sammenblanding af gående og kørende samt en adfærdsmæssig risiko.

Risikoen for en ulykke er forbundet med bevægelsen af transportmidlet. Det gælder både føreren og den, der færdes i nærheden. Farekilden er også tilstede ved ud- og indstigning (dvs. højden) samt ved læsning og losning, idet det, der læsses, kan vælte ned. Farekilden er der også ved reparation og vedligeholdelse af transportmidlet, hvor fx fingre kan komme i klemme. Hændelserne er, når man kører galt, støder ind i noget, falder ned, får fingre i klemme, bliver påkørt osv.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.