Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykker på interne færdselsveje

Ulykker ved intern transport får generelt alvorlige konsekvenser på arme, ben og ryg. Ulykkerne sker især ved brug af truck, traktorer, gaffelstablere, løfteredskaber, kraner og entreprenørmaskiner – og kan både ramme den, der bruger transportredskabet og den, der opholder sig eller færdes i nærheden. De farlige situationer opstår typisk, hvis man bruger transportmidlet forkert, hvis den transporterede byrde ikke er læsset korrekt, eller hvis der er dårlig koordination mellem den, der kører og den, der færdes. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, når man blander gående og kørende færdsel, når færdselsvejene ikke er tydeligt markeret, når transportvejene er dårligt vedligeholdt, når belysningen er dårlig, når man kører hurtigt, usikkert, har travlt eller er træt samt når den ansatte ikke har fået tilstrækkelig instruktion.

De vigtigste At-vejledninger

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder – At-vejledning F.0.7

Vejledningen handler om, hvordan man kan forebygge ulykker, som opstår ved brug af motoriserede tekniske hjælpemidler i forbindelse med intern færdsel på virksomheder.

Faste arbejdssteders indretning – At-vejledning A.1.9 

Vejledningen oplyser om krav til virksomhedens indretning - herunder færdselsveje, bygninger, arbejdsrum, den enkeltes arbejdsplads, inventar, temperaturforhold, ventilation, belysning, vedligeholdelse, rengøring og velfærdsforanstaltninger.

Læs eventuelt også:

 

De vigtigste bekendtgørelser