Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykker på grund af iltmangel

Ulykker på grund af manglende ilt er sjældne, men ofte alvorlige og dødelige. De farlige situationer opstår typisk ved dykkerarbejde, ved arbejde i brønde, gyllebeholdere, kloaker o.l. samt ved arbejde, hvor man risikerer at blive begravet af jord, sand, spåner eller andre materialer. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, hvis man ikke har tilstrækkelig erfaring til at udføre opgaven, hvis man ikke kender de risici, der er ved arbejdet, hvis udstyr og sikkerhedsforanstaltninger ikke er i orden eller hvis de personer, der udfører opgaven, ikke bliver overvåget.

De vigtigste At-vejledninger

Gravearbejde – At-vejledning D.2.13 

Vejledningen handler om, hvordan man planlægger gravearbejde, afstiver rendegrave til fx forsyningsledninger og udgraver til byggegruber samt om, hvordan grave-arbejde ved byggegruber og rendegravning kan udføres forsvarligt.

Arbejde med losning af industrifisk på skibe i havn – At-meddelelse 4.04.12 

Vejledningen handler om sundhedsfaren ved og retningslinjer for losning af industrifisk på skibe i havn.

Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) – At-anvisning 2.6.1.1 

Vejledningen handler om, hvordan man kan opfylde kravene til indretning og anvendelse af anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg).

Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer – At-vejledning D.2.10 

Vejledningen handler om, hvordan tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer kan foregå, så ingen bliver fanget under spånmængder, der styrter eller skrider ned.

De vigtigste bekendtgørelser