Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg ulykker ved vejarbejde

Vejarbejde omfatter:

  • Stationært vejarbejde, som fx autoværnsarbejde, kantstens- og for-tovsarbejde, ledningsarbejde, opsætning af støjskærme, broarbejde, jordarbejde, arbejde på stilladser, samt arbejde ved containere og skurvogne, der er opstillet på vejen.
  • Kørende vejarbejde som, fx asfaltudlægning, afstribning på langs af vejen, opsætning og fjernelse af afmærkning, vejtekniske målinger og græsslåning.
  • Kortvarigt vejarbejde som, fx afstribning af tværafmærkning som stoplinjer og fodgængerfelter, lapning af asfalt, slamsugning, juleudsmykning, arbejde i brønde og på personløftere, der er opstillet på og ved vejen, samt vedligeholdelse af belysning, kantpæle og tavler.

Der er typisk risiko for påkørsel:

  • Hvis der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltningerne, eller de ikke er egnet i forhold til den pågældende arbejdsproces.
  • Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige i forhold til dentrafikkens faktiske hastighed i trafikken eller varsling af trafikanterne om vejarbejdet.
  • Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke bliver respekteret af vejarbejderne.
  • Hvis sikkerhedsforanstaltninger ikke er intakte, rigtigt opstillet eller vedligeholdt.
  • Hvis gående og kørende færdsel ind og ud af arbejdsområdet ikke kan foregå sikkert.
  • Hvis vejarbejderne ikke bruger synlig beklædning, når de opholder sig uden for det afmærkede arbejdsområde eller kørertøjer.
  • Hvis arbejdet med at opsætte og fjerne afmærkninger ikke foregår på en sikker måde.

Reglerne om afmærkning af vejarbejder er bl.a. udarbejdet i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Arbejdstilsynet og fremgår af Håndbog, Afmærkning af vejarbejder m.m., der er udgivet af Vejdirektoratet. De vigtigste bestemmelser fremgår af Lommebogen for afmærkning af vejarbejder m.m., som er udgivet af BFA Bygge & Anlæg. Her kan man bl.a. finde de 8 otte beskyttelsesniveauer og sikkerhedsforanstaltninger for typiske vejarbejder, som Vejdirektoratet foreskriver.