Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg ulykker i trafikken

Ulykker ved arbejde i trafikken kan ske alle de steder, hvor færdselsloven gælder, og hvor der kører busser, biler, lastbiler, cykler og går mennesker. Risikoen er således til stede ved al form for færdsel, der sker i forbindelse med arbejdet. Det kan fx være ved bus- og taxakørsel, fragt og renovation samt al form for distributionsvirksomhed. Det gælder også områder, hvor man færdes i trafikken fx i færdselspolitiet og vejarbejdere, og når man har brug for at komme fra et arbejdssted til et andet fx i hjemmeplejen samt ved indkøb og møder andetsteds.

De farlige situationer opstår bl.a.,

  • når transportmidlet er overlæsset eller forkert læsset
  • når man færdes eller læsser i stærk trafik
  • når man kører for stærkt eller kører i glat føre
  • når køretøjet er dårligt vedligeholdt
  • når der mangler sikkerhedsudstyr som fx sidespejle og lyd, når der bakkes
  • når man taler i telefon mens man kører eller på anden måde flytter opmærksomheden.

Risikoen, for at der sker en ulykke, bliver større,

  • hvis føreren er træt
  • hvis føreren kommer under tidspres
  • hvis man ikke overholder færdselsreglerne
  • hvis man ikke har respekt for de andre trafikanter.

Trafiksikkerheden har således både en teknisk risiko, en adfærdsmæssig risiko samt en risiko forbundet med veje, trafik og vejr.

Farekilderne er hastigheden, bevægelsen og muligheden for sammenstød og fald, mens hændelserne er selve sammenstødet, den væltede cykel, faldet osv.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når der opstår risikoforhold. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.