Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

Transportredskaber (fx gaffeltruck og el-løftevogne), løfteredskaber (fx personløftere og løfteborde) og hejseudstyr (fx kraner og taljer) er forskellige typer af tekniske hjælpemidler. Transport-, løfte- og hejseredskaber giver anledning til mange alvorlige ulykker, der både kan ramme den, der bruger redskabet, og personer i nærheden. Derfor er der en række krav til korrekt indretning, opstilling og brug, regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af redskaberne.

De vigtigste At-vejledninger

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-meddelelse 2.02.11 

Vejledningen oplyser om krav til indretning og brug af hejse-, løfte- og transportredskaber.

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-anvisning 2.3.0.2 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om op-stilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber som fx kraner, taljer, spil, gaffeltruck, løftevogne, personløftere, transportører og rullebaner.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder – At-vejledning F.0.7 

Vejledningen handler om, hvordan man kan forebygge ulykker, som opstår ved brug af motoriserede tekniske hjælpemidler i forbindelse med intern færdsel på virksomheder.

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber – At-anvisning 2.3.0.3 

Vejledningen handler om de belastningsprøver, der skal foretages efter, at et hejseredskab, løfteredskab eller spil er taget i brug som nyt.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser