Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Ulykker ved brug af maskiner medfører ofte alvorlige skader på fingre, hænder og arme. Det skyldes, at den ansatte kommer i kontakt med bevægelige maskindele, der fx skærer, sliber, fræser eller saver. De farlige situationer opstår ofte, når maskiner og anlæg bruges forkert – fx hvis de bruges til andet end deres formål. Også hvis sikkerhedsudstyret sættes ud af funktion – fx ved reparation – kan der opstå farlige situationer. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, hvis maskiner og anlæg bruges af ansatte, der ikke har fået tilstrækkelig instruktion, eller hvis de fx har travlt eller er trætte.

De vigtigste At-vejledninger

Maskiner og maskinanlæg – At-vejledning B.1.3 

Vejledningen handler om reglerne for indretning af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af maskindirektivet. Vejledningen oplyser også om de krav, der er til arbejdsgivere, der skal opstille maskiner og maskinanlæg.

Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg – At-vejledning B.1.4 

Vejledningen handler om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet.

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr – At-vejledning B.4.10 

Vejledningen handler om de særlige krav og vejledende retningslinjer, der gælder for periodiske undersøgelser af alle trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder af kontrolklasse A og B, der skal undersøges periodisk, efter at de er taget i brug.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser