Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Manuel håndtering af mennesker

Ulykker ved forflytning og løft af personer kan medføre alvorlige skader på især ryggen. Risikoen opstår ved pludselig overbelastning – især i forbindelse med pasning af børn, handicappede, ældre eller syge mennesker. De farlige situationer opstår typisk, når arbejdet foregår i akavede arbejdsstillinger, med foroverbøjet og vredet ryg eller med armene løftet over skulderhøjde. Risikoen for akut overbelastning forøges, når der sker uforudsete ting under forflytningen, når man har for travlt, når der ikke er tilstrækkelig plads til at bruge hensigtsmæssig arbejdsteknik, når man ikke er to om personhåndteringen, når der ikke er mulighed for at bruge et hjælpemiddel eller når det er for besværligt.

De vigtigste At-vejledninger

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer – At-vejledning D.3.3 

Vejledningen handler om forflytning, løft og andre former for manuel håndtering af personer, der skal forflyttes eller hjælpes. Vejledningen er derfor særlig relevant på social- og sundhedsområdet samt på børne- og ungeområdet.

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – At-meddelelse 4.05.3 

Vejledningen handler om, hvordan man vurderer risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser samt om, hvordan de kan imødegås eller helt undgås.

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær – At-vejledning D.3.4 

Vejledningen er et redskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med arbejdet og kan bl.a. bruges i virksomhedernes APV-arbejde.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser