Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Manuel håndtering af genstande

Løft, bæring og anden manuel håndtering er den hyppigste årsag til arbejdsulykker. Risikoen for ulykker opstår ved pludselig overbelastning – fx fordi byrden er uventet tung eller fordi man kommer ud af balance – og medfører ofte skader på ryggen. De farlige situationer opstår typisk, når man ikke regner opgaven for en risiko – fx fordi man har løftet eller flyttet emnet mange gange før – når man har for travlt, hvis man ikke har kendskab til god løfteteknik, når der ikke er mulighed for at bruge et hjælpemiddel eller når det er for besværligt.

De vigtigste At-vejledninger

Løft, træk og skub – At-vejledning D.3.1 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om ma-nuel håndtering. Manuel håndtering omfatter alle former for flytning af byrder, der helt eller delvist udføres med muskelkraft - fx løft, bæring, træk, skub og læsning.

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – At-meddelelse 4.05.3 

Vejledningen handler om, hvordan man vurderer risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser samt om, hvordan de kan imødegås eller helt undgås.

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær – At-vejledning D.3.4 

Vejledningen er et redskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med arbejdet og kan bl.a. bruges i virksomhedernes APV-arbejde.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser