Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg ulykker ved kontakt med meget varme eller kolde genstande

Der sker kun få ulykker med ekstreme temperaturpåvirkninger, men når de sker, er det især ulykker ved kontakt med varme genstande fx brandsår. Der er også eksempler på ulykker ved kontakt med meget kolde genstande. Begge typer ulykker kan have alvorlige konsekvenser, som kan føre til invaliditet eller død.

De farlige situationer med ekstreme temperatur opstår i forbindelse med brand og eksplosion. Men enhver form for kontakt med meget varme genstande - fx ovne, kedler, maskiner, kogeplader, ved skærebrænding og varm asfalt - eller meget kolde genstande kan resultere i en ulykke. Det gælder både i arbejdet med ild eller varme genstande og ved svigt eller brud i fx rør og beholdere, der indeholder varme eller kolde væsker eller luftformige stoffer. Ulykken sker ved uventet udløsning af energi mv.

Risikoen, for at der sker en ulykke, bliver større,

  • hvis man ikke overholder den forsigtighed, som varmekilder kræver, fx fordi man har vænnet sig til, at der ikke går noget galt
  • hvis der sker en teknisk brist i et anlæg på grund af manglende vedligeholdelse eller fejlbetjening
  • hvis beholderne, som opbevarer produkterne, går i stykker, så der sker et udslip af en varm væske eller en varm luftstrøm
  • hvis man arbejder med noget, der indeholder varmeenergi uden at vide, hvad man har med at gøre og derfor ikke kender til den risiko, man udsætter sig selv og andre for
  • hvis en proces løber løbsk og fører til ændringer i temperaturer, tryk, sammenblanding af andre stoffer mv. som fører til udslip af varmeenergi ude af kontrol.

Farekilden er de varme og kolde genstande, væsker eller luftstrømme og de farlige situationer opstår ved omgangen og arbejdet med eller nær sådanne farekilder. Ulykkeshændelserne sker ved kontakt, brud på rør eller beholdere, eller når der sker uhensigtsmæssig udløsning af en varmeenergi mv.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

 

Materialer fra branche-arbejdsmiljørådene

BAR Transport og Engros

Arbejde i frysehuse 
Sikker håndtering af trykflasker ved brand

BAR Industri

Støberier