Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kontakt med meget varme eller kolde genstande

Ulykker ved kontakt med meget varme eller meget kolde genstande er sjældne, men kan have alvorlige konsekvenser. De farlige situationer kan opstå i forbindelse med brand og eksplosion, men enhver form for kontakt med meget varme genstande – som fx ovne, varm asfalt eller skærebrænding – eller meget kolde genstande – som fx nitrogen – kan resultere i en ulykke. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, hvis man ikke opfører sig sikkerhedsmæssigt korrekt, hvis der sker en teknisk brist i et anlæg, hvis beholdere med varm væske e.l. går i stykker, hvis man ikke kender den risiko, man udsætter sig selv og andre for, eller hvis en proces løber løbsk.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejde med asfaltmaterialer – At-vejledning C.0.16 

Vejledningen oplyser om de foranstaltninger, der skal træffes ved arbejde med asfaltmaterialer for at undgå sundhedsskadelig kontakt med asfaltmaterialer og asfaltrøg.

De vigtigste bekendtgørelser