Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ulykker med håndværktøj og håndmaskiner

Ulykker ved brug af håndværktøj og håndholdte maskiner medfører ofte alvorlige skader på især fingre og hænder. Manuelt håndværktøj som fx hobbyknive og hamre samt brug af håndværktøj på skarpe materialer er årsag til de fleste skader. Også mekanisk håndværktøj er årsag til ulykker – især skærende og stikkende håndværktøj. De farlige situationer opstår især, når man bruger værktøjet til andet end dets formål, når det er af en ringe kvalitet eller dårlig vedligeholdt. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, hvis værktøjet bruges af ansatte, der ikke har fået tilstrækkelig instruktion, eller hvis de fx har travlt eller er trætte.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejde med motorkædesave – At-vejledning B.5.1.1 

Vejledningen handler om, hvordan man kan tilrettelægge og udføre arbejde med håndholdte motorkædesave, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser