Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Forebyg ulykker ved fald til lavere niveau

Fald til lavere niveau er en ulykkestype, der resulterer i mange alvorlige skader, herunder invaliditet og dødsfald.

Fald til lavere niveau kan ske, hvis man opholder sig på et sted, hvor man kan falde længere ned end der, hvor man befinder sig. Det kan fx være, når man færdes på trapper, indskudte dæk, stiger eller stilladser. Ulykkerne sker også i forbindelse med arbejde på transportmidler, på tage eller i bygninger under opførelse.

Det kan ske alle vegne

Fald til lavere niveau kan forekomme overalt, hvor man færdes – inde som ude. Ofte sker ulykkerne, fordi man bærer på ting mens man kravler på stiger eller går på trapper, står på ustabile genstande som fx en kontorstol eller færdes i højden uden sikring mod at falde ned. Det der oftest sker, er, at man mister balancen og falder. Når disse faldulykker ofte bliver alvorlige, skyldes det, at man falder langt ned og rammer genstande, der rager ud og/eller underlaget længere nede.

Risikoen, for at der sker en ulykke, bliver større,

  • når man stiger op og ned fra højden
  • når man bærer eller på anden måde håndterer byrder
  • når man har travlt, løber og ikke ser sig for
  • når man har svært ved at se, hvor man sætter fødderne og ikke har hænderne frie til at holde fast eller tage fra
  • når man ikke kan se, hvor man går
  • når man ikke tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger eller ikke bruger egnede hjælpemidler til at stå på
  • når man ikke har hensigtsmæssigt fodtøj på
  • når der er dårlig belysning, hvor man færdes, eller når sikkerhedsforanstaltninger bliver midlertidigt fjernet.
Det er derfor afgørende at have en god kultur på arbejdspladsen, så man har fokus på at fjerne og/eller forebygge risikoforhold - inden ulykken sker.  

Materialer fra branche-arbejdsmiljørådene

BAR Industri

Revisionsgrave 
Antenner

BAR Service og Tjenesteydelser

Skorstensfejerarbejde
Vinduespudsernes arbejdsmiljø

BAR Transport og Engros

Af- og pårigning af lastbiler

BAR Bygge & Anlæg

 

Kraner, stiger og stilladser

BAR Jord til Bord

Sikkert arbejde i højden i landbruget