Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Fald til lavere niveau

Fald til lavere niveau resulterer ofte i alvorlige skader, herunder invaliditet og dødsfald. Risikoen er især til stede, hvis man færdes på trapper, indskudte dæk, stiger og stilladser, samt ved arbejde på fx transportmidler og bygninger under opførelse. De farlige situationer opstår bl.a., når man bærer ting på stiger og trapper eller færdes i højden uden sikring. Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, når man stiger op og ned fra højden, når man har travlt, løber og ikke ser sig for, når man har svært ved at se, hvor man sætter fødderne, når belysningen er dårlig eller når sikkerhedsforanstaltninger fjernes midlertidig eller er utilstrækkelige.

De vigtigste At-vejledninger

Brug af transportable stiger – At-vejledning B.3.1.1 

Vejledningen handler om, hvordan virksomheden kan leve op til kravene om brug af transportable stiger som fx wienerstiger, trappestiger og rulle- og skydestiger.

Fald fra højden på byggepladser - At-vejledning 2.4.1 

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel i højden.

Fald fra højden ved arbejde på tage - At-vejledning 2.4.2 

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel på tage.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed – At-vejledning F.0.6 

Vejledningen oplyser om, hvordan man kan skabe større sikkerhed gennem orden og ryddelighed. Vejledningen sætter endvidere fokus på en række risikoområder, hvor det er særligt vigtigt, at der er en god standard for orden og ryddelighed.

Faldsikring – At-vejledning D.5.5 

Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser