Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Brand og eksplosion

Brand- og eksplosionsulykker kan føre til alvorlige og omfattende skader som invaliditet og død. De farlige situationer ved brand opstår typisk, når man arbejder med åben ild eller bruger tekniske hjælpemidler, der skaber varme overflader, statisk elektricitet og gnister. Eksplosionsfarlige situationer kan opstå, når luftens ilt bliver blandet med et brændbart stof. Også gasser, støv fra fx træ- og letmetal, ustabile kemiske stoffer, beholdere under tryk samt sprængstoffer og fyrværkeri kan udgøre en risiko for brand og eksplosion.

Risikoen for, at der sker en ulykke, er større, når man opbevarer og håndterer brandfarlige eller eksplosive materialer tilfældigt og uden den fornødne respekt, når man ikke vedligeholder sikkerhedsudstyret, og når man overskrider fastlagte regler.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære – At-vejledning C.0.9 

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære. Det vil sige virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder som følge af arbejdsprocesser, og virksomheder, der udfører service o.l. i forbindelse med farlig eksplosiv atmosfære på andre virksomheder.

Arbejde med brandfarlige væsker – At-vejledning C.0.6 

Vejledningen handler om arbejde med væsker, der kan føre til brand. Den henvender sig især til virksomheder, som arbejder med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker, som ikke er omfattet af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer – At-vejledning C.0.3 

Vejledningen oplyser om, hvordan kravene i risikobekendtgørelserne kan opfyldes. Formålet er at forebygge større uheld på virksomheder, der oplagrer stoffer, der er defineret som farlige efter risikobekendtgørelserne.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser