Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Inddrag sygefravær i APV-arbejdet

Sygefravær skal indgå i jeres APV-arbejde. Det har været et lovkrav siden 2004.

En undersøgelse viser, at man som virksomhed får langt nemmere ved at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til at højt sygefravær når man inddrager det i APV’en. Dét gør det muligt at lave langsigtede og permanente forbedringer i arbejdsmiljøet og i bedste fald fjerne de arbejdsmiljøproblemer, som der kan føre til at højt sygefravær.

Undersøgelsen, som blev foretaget af Oxford Research for Arbejdstilsynet i 2015, viste også, at hos knap en tredjedel, som havde fokus på sygefravær i APV’en, havde det ført til, at virksomhedens sygefravær blev nedbragt.

Over halvdelen af de virksomheder, der havde inddraget sygefravær i deres APV nævnte, at det havde givet dem et bedre overblik over deres sygefravær, mens lige under halvdelen havde fået en større bevidsthed om, hvad der udløser sygefraværet.

Konklusionen er derfor, at der er store fordele ved at inddrage sygefravær i APV’en.

Nedenfor kan I læse mere om, hvordan I kan gribe opgaven an med at få inddraget sygefravær i jeres APV.

De vigtigste At-vejledninger

At-vejledning D.1.1 om arbejdspladsvurdering

Vejledningen oplyser hvilke krav lovgivningen stiller til virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV) og kommer bl.a. med forslag til, hvordan en APV kan gennemføres.

At-vejledning D.4.1 om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

At-vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold på den enkelte virksomhed.

Læs eventuelt også

I kan også bruge branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs APV-tjeklister sammen med - eller i stedet for - Arbejdstilsynets tjeklister eller deres APV-vejledninger www.bar-web.dk.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse – Bekendtgørelse 559, 2004, med senere ændringer