Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Lysbuesvejsning: Følg anvisningerne i At-vejledningen om svejsning, skæring mv. i metal. Bemærk især, at personer, der opholder sig i nærheden af steder, hvor der svejses, også kan have behov for øjenværn.

Lamper med ultraviolet stråling: Næsten alle ulykker med ultraviolet stråling sker, fordi UV-strålingen ikke kan ses, og fordi medarbejderne ikke ved, at der er tale om UV-lamper. Automatiske sikkerhedsanordninger og instruktion af medarbejderne er derfor meget vigtige forholdsregler, ligesom det er vigtigt, at opsætte advarselsskilte.

Lasere af fareklasse 3b eller 4: Alle lasere er mærket med den fareklasse, de tilhører. Hvis der er risiko for, at personer kan udsættes for stråling fra fareklasse 3b- eller 4-lasere, skal der fastlægges risikozoner. Adgangen til risikozonerne begrænses fysisk, fx med vægge, og der etableres adgangskontrol, fx i form af døre med adgangskode. Der skal desuden opsættes advarselsskilte.

Bekendtgørelsen om kunstig optisk stråling indeholder grænseværdier, som skal overholdes. Det kræver sagkyndig viden at kontrollere, om grænseværdierne er overholdt i konkrete situationer. EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning, som hjælper med risikovurderingen i en række tilfælde.

Hvis man overholder god praksis, er der kun få situationer, hvor der er behov for sagkyndig bistand. Det kan fx være i situationer, hvor der arbejdes med kraftige strålekilder, men hvor der hverken kan bruges afskærmning eller personlige værnemidler. Et eksempel kan være eksponering af skuespillere, som udsættes for laserlysshows eller lys fra kraftige sceneprojektører.

Udsættelse for kraftig sol: Anvend tøj til at beskytte eksponeret hud - let bomuldstøj giver fx god beskyttelse. Suppler gerne med kasket eller solhat. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens generelle solråd.