Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Optisk stråling

Optisk stråling er en samlebetegnelse for lys samt ultraviolet og infrarød stråling.

Optisk stråling er ikke et stort arbejdsmiljøproblem, og der anmeldes meget få arbejdsskader. Næsten alle anmeldte skader handler om ”svejserøjne” - en lidelse, der resulterer i kortvarigt fravær og går over i løbet af få dage.

De vigtigste At-vejledninger

Der er ingen At-vejledning om dette emne, men du kan læse om optisk stråling i Arbejdstilsynets anbefalinger om kunstig optisk stråling.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser