Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Elektromagnetiske felter

Der er elektromagnetiske felter i forbindelse med alt elektrisk udstyr, men der er normalt ikke risiko for gener eller sundhedsproblemer ved at arbejde med almindeligt udstyr og elektronik som fx elektrisk håndværktøj, mobiltelefoner og trådløse net til PC-systemer. For særlige risikogrupper - som fx personer med pacemakere - kan det dog være nødvendigt med ekstra beskyttelse mod påvirkninger fra elektromagnetiske felter. 

Kraftige elektromagnetiske felter, der kan give gener eller sundhedsproblemer, forekommer kun i forbindelse med nogle få typer af udstyr. De vigtigste typer er nævnt i EU-Kommissionens vejledning om elektromagnetiske felter til SMV'er, som virksomheden kan bruge til at tjekke, om det er nødvendigt med særlige foranstaltninger for at beskytte de ansatte (se tabel 3.2 på side 14). Tabellen indeholder også vejledning for særlige risikogrupper.

Bekendtgørelsen om beskyttelse mod eksponering for elektromagnetiske felter fastsætter grænseværdier, som virksomheden skal overholdelse for at beskytte de ansatte.

De vigtigste vejledninger

Elektromagnetiske felter, vejledning til SMV’er - EU-Kommissionens vejledning

EU-Kommissionens vejledning handler om, hvor der kan være skadelig stråling på arbejdet. Vejledningen sætter også fokus på, hvor man skal være særligt opmærksomhed på særlige risikogrupper som fx gravide.

Elektromagnetiske felter, praktisk vejledning - EU-Kommissionens vejledning

EU-Kommissionens vejledning handler om udbredelse og virkning af elektromagnetiske felter.

Elektromagnetiske felter, casestudier - EU-Kommissionens vejledning

EU-Kommissionens vejledning indeholder eksempler på, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemer i forbindelse med almindeligt forekommende udstyr.

De vigtigste bekendtgørelser