Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Høreskadende støj

Støj kan ødelægge hørelsen og give stress, forhøjet blodtryk og træthed. Støj kan samtidig nedsætte koncentration, så der lettere sker ulykker, og fejlprocenten stiger. Med en høreskade følger ofte sygdommen tinnitus, som er ringen eller susen for ørerne. Tinnitus er ofte en stor psykisk belastning for den person, der får sygdommen.

Når I skal finde ud af, om I har støjproblemer, skal I især være opmærksomme på, hvor høj støjen er, hvor længe medarbejderne er udsat for den, og om der er kort, kraftig støj (impulsstøj). Alle virksomheder skal som minimum overholde grænseværdien for støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for impulser på 137 dB(C).

De vigtigste At-vejledninger

Støj – At-vejledning D.6.1

Vejledningen oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.

Måling af støj på arbejdspladsen – At-vejledning D.7.4 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om, hvornår og hvordan målinger af støj skal gennemføres.

Høreværn – At-vejledning D.5.2 

Vejledningen handler om, hvornår man skal bruge høreværn, og om, hvordan leverandøren skal mærke høreværnet. Vejledningen oplyser også om forskellige typer af høreværn og den beskyttelse, man kan opnå, og om vedligeholdelse.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø – At-vejledning A.1.8 

Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser