Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Dårlig akustik og unødig støj fra maskiner

Unødig støj fra maskiner kan være generende eller høreskadende. Unødig støj kan dæmpes enten teknisk eller ved organisering af arbejdet.

Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt en lyd ”dør ud” i et rum. Dårlig akustik i et lokale betyder, at det generelle støjniveau stiger og dermed påvirker de personer, der er i rummet.

De vigtigste At-vejledninger

Akustik i arbejdsrum – At-vejledning A.1.16

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om, at de akustiske forhold i arbejdsrum skal være tilfredsstillende.

Støj – At-vejledning D.6.1

Vejledningen oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø – At-vejledning A.1.8

Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser