Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Dårlig akustik og unødig støj fra mennesker

Unødig støj fra mennesker kan være forstyrrende, men er sjældent høreskadende. Unødig støj kan fx forekomme i skoler, børnehaver, storrumskontorer og call-centre. Unødig støj kan dæmpes enten teknisk eller ved en anden organisering af arbejdet. Forstyrrende støj formodes at kunne føre til stress, træthed og nedsat livskvalitet.

Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt et ekko ”dør ud” i et rum. Dårlig akustik i et lokale gør det vanskeligt at forstå, hvad andre siger. Det medfører ofte, at det generelle støjniveau stiger, fordi alle i rummet taler højere.

De vigtigste At-vejledninger

Akustik i arbejdsrum – At-vejledning A.1.16 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om, at de akustiske forhold i arbejdsrum skal være tilfredsstillende.

Støj – At-vejledning D.6.1 

Vejledningen oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser