Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Skifteholdarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

Arbejde på skiftehold eller på forskudte arbejdstider (det vil sige uden for tidsrummet fra kl. 6 til 18) er faktorer, der øger risikoen for stress. Denne form for arbejde påvirker bl.a. kroppens naturlige døgnrytme og søvnen negativt. Desuden begrænses medarbejdere med denne form for arbejde ofte i det sociale liv uden for arbejdet. Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider samles ofte under betegnelsen skiftearbejde, og det er et grundvilkår i mange brancher.

Dårligt tilrettelagt skiftarbejde kan give unødig træthed og øge risikoen for ulykker.

De vigtigste At-vejledninger

Arbejdsbetinget stress – Publikation 

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1 

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser