Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

Bekendtgørelsen fastsætter regler for den automatiske underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede. Underretningen, som bekendtgørelsen regulerer, er en del af en speciel sagsbehandlingsprocedure, hvor enkelte tilfælde af kræftsygdomme behandles særligt hurtigt. Underretningen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sker på baggrund af oplysninger fra Landspatientregisteret og Patobanken (Register over landsdækkende Patologi).

Bekendtgørelsen afløser den tidligere bekendtgørelse nr. 659 af 25. juni 2012 om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede. Den nye bekendtgørelse fastholder den hidtidige retstilstand og er primært tilpasset den nye organisering af arbejdsskadeområdet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Se bekendtgørelsen