Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Efter arbejdsskadesikringsloven betaler forsikringsselskaberne og selvforsikrede offentlige myndigheder m.fl. for sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen. Der betales pr. sag.

Taksterne for sagsbehandlingen fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret.

Bekendtgørelsen fastsætter taksterne for sagsbehandlingen i 2017.

Takststrukturen er forenklet i forhold til tidligere år. Den nye takststruktur sikrer robusthed og retvisende takster per takstområde. Herved opnås omkostningsdækning for sagsbehandlingen af det enkelte takstområde.

Taksterne for 2017 er forhøjet i forhold til 2016. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har blandt andet oplyst, at priserne fremadrettet afspejler omkostningerne, ligesom forhøjelsen giver grundlag for at afvikle de ældste sager.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og anvendes ved opgørelsen af betalingen for sagsbehandlingen i 2017.

Se bekendtgørelsen