Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye bekendtgørelser fra 1. januar 2012

1. januar 2012 træder der nye regler i kraft.
 
Som led i udrulningen af den nye strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 har Arbejdstilsynet udstedt tre bekendtgørelser, som skal træde i kraft 1. januar 2012.

Det drejer sig for det første om en ny bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø (smiley-ordningen).

Nærmere om information om den nye smiley-ordning er kan hentes her

De to øvrige bekendtgørelser er følgende:

De to bekendtgørelser skal ses i lyset af, at det indgår i den nye strategi for arbejdsmiljøindsatsen, at screening skal erstattes af et risikobaseret tilsyn. De to bekendtgørelser sikrer, at virksomheder, der har et arbejdsmiljøcertifikat, fritages for det risikobaserede tilsyn – ligesom de i dag er fritaget for screening.