Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye bekendtgørelser på offshoreområdet

Arbejdstilsynet har tidligere udstedt tre bekendtgørelser, men der har efterfølgende vist sig at være mindre fejl i bekendtgørelserne, så derfor udstedes de på ny. Bekendtgørelserne er:

Arbejdstilsynet har med virkning fra 1. januar 2016 udstedt en ny bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1338 - 26. november 2015, som ophæver den nugældende bekendtgørelse nr. 1482 af 14. december 2010.

Ændringerne består af en tilpasning til ændringerne i offshoresikkerhedslovens ændrede anvendelsesområde og de af loven definerede begreber.

Desuden består ændringerne bl.a. i, at flere regler i højere grad er tilpasset de regler, som gælder for Arbejdstilsynet på land, uden at der er foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer. Det gælder bl.a. for reglerne om hejseudstyr og trykbærende udstyr, hvor der nu henvises til reglerne på land.