Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

Bekendtgørelsen omhandler de regler, der gælder for at klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser til Ankestyrelsen.

Bekendtgørelsen er udstedt som følge af, at Arbejdsskadestyrelsens aktiviteter vedrørende behandling af arbejdsskadesager med virkning fra 1. juli 2016 overgik til den ny, selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 1164 af 27. november 2006 om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager over styrelsens afgørelser. Der er i den ny bekendtgørelse foretaget redaktionelle ændringer, primært som følge af den ny organisering af arbejdsskadeområdet. Endvidere er der indsat en bestemmelse om klageberettigede efter særloven om sent diagnosticeret PTSD. Den ny bekendtgørelse indeholder ingen materielle ændringer i forhold til gældende praksis.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Se bekendtgørelsen.