Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Ændringen om fatter en ændring af navnet på Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter til ”Havarikommissionen for Offshore Olie- og Gasaktiviteter”. Herudover indebærer ændringen en gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivets artikel 26, stk. 2, 1. pkt., om, at en sammenfatning af resultaterne af Havarikommissionens rapport over resultatet af en undersøgelse stilles til rådighed for Kommissionen ved undersøgelses afslutning, eller, hvis der er en retssag involveret, efter dennes afslutning.

Se bekendtgørelsen