Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rettelse i At-vejledningen om arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde

Ændringen er en fejlrettelse og bestå af, at Civilforsvaret/Beredskabsstyrelsen erstattes med Hjemmeværnet.

Det betyder, at tredje afsnit under punkt 6. ændres så det fremgå at: ” Frivilligt arbejde i offentlige virksomheder i stat, kommune og regioner er ikke fritaget fra kravene. Det gælder fx det frivillige arbejde i Hjemmeværnet, der er en del af det danske forsvar, og de frivillige brandfolk, der er en del af de offentlige brand-beredskaber.

Se At-vejledningen