Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelsen fastsætter regler vedrørende lægers og tandlægers pligt til at anmelde sygdomme, der kan være erhvervsbetingede, til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Bekendtgørelsen fastholder den hidtidige retstilstand i forhold til bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen og er primært tilpasset den nye organisering af arbejdsskadeområdet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Se bekendtgørelsen