Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

At-vejledning 65.1.13 om sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ny vejledning der handler om lovgivningens krav til dokumentation af styringen af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på olie- og gasanlæg offshore, de såkaldte sikkerheds- og sundhedsredegørelser. Dokumentationen omfatter både styring af risici for større ulykker og styring af arbejdsmiljørisici generelt.

Vejledningen beskriver krav til, hvornår der skal foreligge en sikkerheds- og sundhedsredegørelse, hvem der skal udarbejde den, indholdet af den og opdatering af den.

Se At-vejledning