Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opdatering af At-vejledning C.2.1. om kræftrisikable stoffer og materialer

Vejledningen er blevet opdateret som følge af ændringer i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

Med ændringerne i bekendtgørelsen er det blandt andet blevet præciseret, at reglerne ikke kun gælder for arbejde med kræftrisikable stoffer og materialer men også for udsættelse for disse stoffer og materialer i forbindelse med arbejdet. Herudover er der blandt andet også – ved henvisninger – sket en tydeliggørelse af sammenhængen til REACH-forordningen og CLP-forordningen.

Se At-vejledningen