Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring i At-vejledningen om hånd-arm vibrationer

Arbejdstilsynet har foretaget en præcisering i At-vejledning D.6.2 om hånd-arm vibrationer vedrørende risikovurdering, når der bruges vibrationsisolerende handsker.

Det anbefales fortsat at anvende vibrationsisolerende handsker ved udsættelse for kraftige, højfrekvente hånd-arm vibrationer, men det præciseres nu, at den vibrationsreducerende effekt af handskerne er for usikker til at kunne medregnes ved vurdering af operatørens daglige vibrationsbelastning.

Se vejledningen