Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændring i At-vejledningen om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer

Arbejdstilsynet justerer At-vejledning C.0.4 om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer, da der sker en ændring af tilsynspraksis for klasse 1 på genteknologiområdet. Det medfører, at der ikke nødvendigvis skal være et tilsyn på virksomheden, før klassifikation af et klasse 1-lokale.

Afsnit 3 om klassifikation ændres derfor, så det ikke fremgår, at der skal være et tilsyn, inden en klassifikation kan godkendes. Afsnit 3.3 om tilsyn fjernes helt.

At-vejledningen er desuden blevet opdateret de steder i teksten, hvor der blev brugt gamle termer på AMO-området som fx sikkerhedsgruppe og sikkerhedsrepræsentant.

Se At-vejledningen