Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

At-vejledning 65.1.17 om tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ny vejledning der handler om lovgivningens krav til, hvornår der skal søges om tilladelse hos Arbejdstilsynet til at anvende mobile ikke-produktionsanlæg, typisk borerigge og indkvarteringsenheder offshore, hvem der skal ansøge og hvad ansøgningen skal indeholde.

Endvidere omhandler vejledningen lovgivningens krav til, hvornår der skal søges om tilladelse til at foretage ændringer på mobile ikke-produktionsanlæg, hvem der skal ansøge og hvad ansøgningen skal indeholde.

Endelig omhandler vejledningen mulighed for at få et forhåndstilsagn om en driftstilladelse for mobile ikke-produktionsanlæg, hvem der kan søge, og hvad ansøgningen skal indeholde.

Se At-vejledning