Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet

Bekendtgørelsen beskriver, hvilket retsgrundlag der skal anvendes, når en arbejdstager får en arbejdsskade under midlertidig udsendelse til arbejde i andre EØS-lande, traktatlande eller tredjelande.

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 853 af 20. oktober 2003 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet. Der er i den ny bekendtgørelse alene foretaget redaktionelle ændringer og opdateringer, herunder i forhold til den organisatoriske ændring af arbejdsskadeområdet. Bekendtgørelsen indebærer således ingen materielle ændringer i forhold til gældende praksis.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. 

Se bekendtgørelsen