Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 937/2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. Bekendtgørelsen fastsætter undtagelser til hovedreglen om, at uddannelsessøgende og praktikanter som udgangspunkt ikke er sikret efter arbejdsskadesikringsloven. Bekendtgørelsen giver et samlet overblik over de erstatningsordninger, hvorefter uddannelsessøgende og praktikanter i medfør af anden lovgivning er sikret efter arbejdsskadesikringsloven.

Den nye bekendtgørelse er primært opdateret i henvisninger til lovgivning, hvorfor blandt andet ordningen for erstatning til elever i kombineret ungdomsuddannelse er tilføjet.

Derudover er det almindelige nyttekriterie skrevet ind i bekendtgørelsen. Nyttekriteriet afgrænser de tilfælde, hvor tilskadekomne ved skadens indtræden erstattede anden arbejdskraft eller på anden måde bidrog til uddannelsesstedets eller praktikværtens produktion i et ikke uvæsentligt omfang, og dermed er sikret efter arbejdsskadesikringsloven.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Se bekendtgørelsen