Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny At-vejledning om arbejde i højden fra reb

Ny At-vejledning sætter fokus på, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb samt på, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

At-vejledning 2.4.3 om arbejde i højden fra reb gennemgår de vigtigste regler for, hvornår arbejdsgiveren må vælge at lade arbejde i højden udføre fra reb (også kaldet rope access).

Vejledningen gennemgår endvidere reglerne for, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vejledningen indeholder derfor bl.a. afsnit om beredskabsplan og beredskab på arbejdsstedet, oplæring og instruktion af de ansatte, indretning og brug af udstyret, eftersyn og vedligeholdelse samt brugsanvisninger til udstyret, der ofte er sammensat af dele fra forskellige leverandører.

Vejledningen henvender sig generelt til virksomheder, som vælger at udføre arbejde i højden fra reb, herunder virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, hvor arbejde i højden fra reb er omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde.

Se At-vejledningen